Polityka Prywatności - RODO

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

Sławomir Świrszcz
Żurawnica 66
22-470 Zwierzyniec

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE.

Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.

W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.

Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA: nazwisko i imię, adres do wysyłki produktów, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

Jakie informacje gromadzimy ?

Zbieramy informacje o Tobie kiedy zarejestrujesz konto w naszym sklepie, złożysz zamówienie lub zapiszesz się do naszego newslettera. Kiedy składasz zamówienie, bądź rejestrujesz się w naszym sklepie, będziesz zapytany o wprowadzenie danych osobowych takich jak: Imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. Możesz także przeglądać naszą stronę jako użytkownik anonimowy.

W jakim celu zbieramy informacje o Tobie ?

  • aby przetworzyć Twoje zamówienie
  • do personalizowania wyświetlanych treści
  • w celu ulepszania naszego sklepu
  • możemy lepiej odpowiadać na Twoje indywidualne potrzeby
  • do wysyłania regularnych e-maili - newsletter na Twoje życznie

Twoje dane, podane podczas rejestracji nie będą sprzedane, wymienione bądź przekazane innej firmie.

W jaki sposób chronimy Twoje informacje ?

Zapewniamy aby wszelkie personalne informacje były przetwarzane w sposób możliwie najbezpieczniejszy. W tym celu, w czasie kiedy podajesz istotne informacje podczas składania zamówienia wszystkie dane są szyfrowane i przesyłane do serwera w sposób zaszyfrowany. W tym celu nasz sklep używa technologii Secure Socket Layer (SSL) do transmisji wrażliwych danych.

Czy używamy ciasteczek ?

Tak (ciasteczka to małe pliki zapisywane po stronie klienta, które umożliwiają naszemu serwerowi komunikację z Twoją przeglądarką. Kiedy ponownie odpytasz nasz serwer o jakiekolwiek informacje możliwe jest jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej przeglądarki i przetworzenie zapytania w sposób spersonalizowany. Bez tej technologii trudno sobie wyobrazić np. przechowywanie produktów w koszyku, czy informacji o tym, że użytkownik jest zalogowany. Jeśli wolisz możesz wyłączyć w przeglądarce przechowywanie ciasteczek, wtedy jednak niektóre funkcje systemu mogą nie działać poprawnie.

W czasie kiedy używasz tego sklepu, zgadzasz się na powyższą Politykę Prywatności.